Nutid

 

Idag genomför Lika som bär flyttar över hela Sverige, med utgångspunkt i Linköping, Norrköping och Gävle. Sedan starten 2012 har Lika som Bär vuxit kraftigt och sysselsätter idag ett 40-tal medarbetare på hel- eller deltid. Vi genomför flyttar, städar och magasinerar åt så väl privatpersoner som företag. Vi erbjuder helhetslösningar inom flytt, magasinering och städ.
Billy

Billy

 

Billy är den ena av företagets grundare och delägare. Han ansvarar idag primärt för filialen i Gävle. Billy ansvarar för verksamhetsutveckling, för att överföra värdegrunden till nya lagmedlemmar och för att kvalitetssäkra verksamheten tillsammans med ledningsgruppen.

Dennis

 

Dennis är den andra av företagets grundare och delägare. Han ansvarar idag för filialen i Norrköping och Linköping. Dennis ansvarar för den operativa verksamhetens utveckling, för att överföra arbetsmetoder och kunskaper till nya lagmedlemmar och för att operativt kvalitetssäkra verksamheten.

Dennis

Robin & Björk – Made in Sweden